SİZ DEĞERLİSİNİZ!
+90 324 422 91 52 - +90 543 599 85 69
UYARI: Bu web sitesinde yazılı bilgiler tavsiye niteliğindedir. Sağlığınız için doktorunuza danışınız.

Psikonöro İmmünoloji

Birçok disiplini kapsayan bir alan olan psikonöroimmülojide (PNI) biyopsikososyal modeller sağlık ve hastalıkların anlaşılmasında giderek merkezi bir konu halini almıştır. Böyle bir anlayış kişiye yönelik ve sistemik tıbbın geliştirilmesi için daha doğru bir tanı konulması ve daha iyi terapötiklerin eldesinde bize olanak sağlayacaktır.

Bu kitap, karmaşık sistemlerde karşılaşılan muğlak sorunların çözülmesinde kullanılabilecek sistem-tabanlı yöntemler ve yenilikçi teknolojiler sağlamaktadır. Geniş bir kuramsal ve deneysel yaklaşım yelpazesi pratik uygulamalara uyarlanmıştır. Ek olarak bu kitap, PNI yöntemlerini klinik uygulamalara aktararak translasyonel tıp üzerine odaklanmıştır.

Günümüz biyoloji biliminde karşılaşılan ana zorluklardan bir tanesi temel bilimsel buluşların daha iyi bir terapötik yazgıya nasıl aktarılacağıdır. Bu kitap, PNI’nin klinik uygulamalarını sahneye çıkartarak bu zorluğa yanıt olarak yazılmıştır.

Prof. Dr. Yusuf TAMAM
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Avrupa Asya Regulasyon Tıbbı Federasyon Başkanı
Doç. Dr. Cüneyt TAMAM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Blog Yazıları