Tamamlayıcı Tıp Tedavileri

Nöralterapi nedir?

Nöralterapi Vejetatif (Otonom) sinir sisteminin (VSS), lokal anestezik (LA) maddeler kullanılarak uyarılması sonucunda, bozulmuş olan beden fonksiyonlarının regülasyonunun (düzenleme) sağlanması yani yeniden normale döndürülmesi esasına dayanan bir tedavi yöntemidir.

Ozon terapi nedir?

Ozon terapi, ozon gazı kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Medikal ozonun iyi bilinen bactericidal (bakteri öldürücü), fungicidal (mantar öldürücü) and virostatic (virüs çoğalmasını önleyici) özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ve ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kan dolaşımını arttırma yeteneği, dolaşımla ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılır, ve organik fonksiyonların yeniden canlandırılmasında ozonu çok değerli kılar. Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır diğer bir deyişle ozon bağışıklık sistemini aktive eder.

Fitoterapi  nedir?

Fitoterapi, (phytos=bitki, therapy=tedavi) bitkisel tedavi anlamında kullanılır. Bitkisel tedavinin tarihi insan varlığı kadar eskilere dayanmakla birlikte günümüzde kullanılan bitkisel tıp, kaynağını Çin ve Hindistan’dan alır. Batı ülkelerinde ise önceleri halk arasında kullanılmaya başlanan şifalı otları, sonraki yıllarda tıp doktorları da tamamlayıcı tedavi olarak tercih etmeye başlamışlardır.

Manyetik Alan Tedavisi (Magnetoterapi) nedir?

Magnetoterapi, doğal ve hassas bir tedavi şekli olan manyetik alan etkileşimine dayanan yani girişimsel olmayan fiziksel bir tedavi metodudur. Pulsatif magnetik alan vücut dokularını uygun bir şekilde etkileyerek hücre zarlarının geçirgenliğini arttırır. Bu doğal metod aynı anda birçok hastalığın tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Proloterapi nedir?

Proloterapi zayıflamış, aşınmış, yıpranmış, hasarlanmış, gevşemiş ve gücünü kaybetmiş tendon, ligament ve eklemlere proliferatif (hücre ve doku yenileyici) ve irritan (tahriş edici) olan solüsyonların (dekstroz veya mannitol; her ikisi de doğal şekerden elde edilmiştir, lidokain-lokal anestetik) enjeksiyonu ile bu dokularda proliferasyon (yenilenme, çoğalma) oluşturarak bu dokuların yenilenmesini ve eski gücüne kavuşmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir

CGF (Konsantre Büyüme Faktörleri)  tedavisi nedir?

Kök hücreler vücudumuzda bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Doku yenilemede çığır açan bu yöntemle hasarlı dokular tamir edilebilmektedir.

Mezoterapi nedir?

Mezoterapi, farmakolojik, homeopatik, bitki ekstreleri ve vitaminler gibi ürünlerin subkutan yağ dokusu içerisine çok sayıda enjeksiyon ile verilmesi esasına dayanır cerrahi olmayan kozmetik bir tedavi yöntemidir.

MAPS (Mikrosistem Akupunkturu) nedir?

Vücudumuzun daha küçük bir alanda temsil edildiği bölgelere Mikrosistem adı verilmektedir. Dr. Gleditsch mikrosistemlerin tedaviye daha hızlı cevap verdiğini ifade etmiştir. Bugüne kadar toplam 28 tane mikrosistem tanımlanmıştır. Sık kullanılan yöntemler Kulak akupunkturu, Siener’in geliştirdiği NPSO ve Yamamato Kafa akupunkturudur.

 

Kupa Tedavisi nedir ?

Kan dolaşımını arttırmak ve iyileşme sağlamak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan köklü tedavi  yöntemine  kupa terapisi  denir. Hastalıktan kurtulmak veya sağlığı koruma amacıyla atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanın alındığı yaş kupa tedavisi ise hacamat olarak da bilinir. Ana mekanizması kan akımının arttırılmasına dayanır. Elle yapılan masaja nazaran daha fazla kan akımı sağlanarak, hücrelerin beslenmesi artar ve karbondioksit atılması sağlanır.

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Op .Dr. Cüneyt Tamam ile hasta-doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.