MİKROSİSTEM AKUPUNKTURU – MAPS

Vü­cu­dumuzun da­ha kü­çük bir alan­da tem­sil edil­diği bölgelere Mikrosistem adı verilmektedir. Bu alanlara uygulanan akupunktura Mikrosistem Akupunkturu ismi verilmektedir. Dr. Gleditsch mikrosistemlerin tedaviye daha hızlı cevap verdiğini ifade etmiştir. Bugüne kadar toplam 28 tane mikrosistem tanımlanmıştır.

Bunların arasında  en yaygın kullanılan teknik Kulak Akupunkturu’dur. 1950’li yıllarda Fransız Dr. Paul Nogier’in kulaktan teşhis ve tedavi yöntemi olarak “Au­ri­ku­lot­he­rapy-Au­ri­ku­lo­me­di­ci­ne” tek­ni­ği­ni geliştirmesinden sonra Çinli doktorlar da kulak akupunkturu ile ilgilenmeye başlamışlardır. Kulak akupunkturunun vücut akupunkturuna göre en önemli farkı ve üstünlüğü, eğer bir doku ya da organda bir sorun varsa, o organın yansıma noktalarının aktif olarak bulunması, eğer sorun yoksa aktif olmamasıdır. Bu özellik nedeniyle, kulak akupunkturu, hem tanıda hem tedavinin takip edilmesinde hekime önemli bilgiler vermektedir.

Diğer mikrosistem akupuktur yöntemleri arasında ağız içi, saçlı deri (Yamomato), el ve ayak akupunkturu gibi birçok yöntem sayılabilir. Lokomotor sistem hastalıklarında ağız içi akupunkturu, Yamamato’nun skalp (kafa) akupunkturu, Siener’in geliştirdiği NPSO ve elde küçük parmakta projeksiyon bulan mikrosistemler önemliyken, felç ve inme durumlarında Yamamato ve Çin kafa akupunkturu, bağırsaklarla ilgili sorunlarda ağız içi ve NPSO daha etkilidir.

Kaynak:

Hüseyin Nazlıkul – Akupunktur&Tamamlayıcı Tıp Kitabı

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı
paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Op .Dr. Cüneyt Tamam ile hasta-doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.