KONSANTRE BÜYÜME FAKTÖRLERİ (CGF)

CGF (KONSANTRE BÜYÜME FAKTÖRLERİ)-CD34 TEKNİĞİ  İLE TIBBİ TEDAVİ   UYGULAMALARI

Kök hücreler vücudumuzda bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Vücudumuzdaki kemik, kas, kıkırdak, karaciğer, sinir ve cilt hücreleri gibi hücrelerin hedefleri bellidir ve bu hücreler bölündükleri zaman kendileri gibi hücreler oluştururlar. Oysa kök hücrelerin bu hücrelerden farklı olarak belirlenmiş bir fonksiyonları yoktur. Bu yüzden aldıkları sinyale göre farklı hücre tiplerine dönüşebilirler.

           Erişkin kök hücreler farklılaşmış dokularda bulunan ancak farklılaşmamış hücrelerdir ve her yaştaki insanda bulunurlar. İhtiyaç duyulduğunda bulundukları dokudaki değişik hücre tiplerine dönüşürler. Erişkin kök hücreler, organizma yaşadığı sürece kendi kopyalarını üreterek çoğalırlar. Bu hücreler bulundukları dokularda eskiyen, hastalanan veya ölen hücrelerin yerine yenilerini üreten yedek parça kaynakları olarak görev yaparlar.

           Erişkin kök hücreler erişkinde kemik iliği, periferik kan, kalp, böbrek, beyin, deri, göz, sindirim sistemi, karaciğer, pankreas, akciğer, meme, over, testis, prostat ve dişte tespit edilmiştir. Erişkin kök hücrelerinin embriyolojik hücrelere göre daha kısıtlı  farklılaşma potansiyelleri vardır ve daha sınırlı sayıda progenitör hücre oluşturabilirler. Bazı fizyolojik ve patolojik durumlarda diğer uzak dokulara yayılabilirler. Hematolojik kök hücrelerinin en önemli belirteci CD 34 tür. Hematopoetik organlardan elde edilen hücrelerin hematopeotetik hücrelerden farklı olarak kemik, kıkırdak, nöral hücreler, epitel hücreleri, hepatositler gibi hücreleri oluşturma potansiyeleri vardır

CGF-CD34 NE DEMEKTİR?

 • CGF-CD34 ; Kişinin kendisinden alınan kanın dört farklı devir ve süredeki santrifüj işlemi ile bileşenlerine ayrılmasından sonra trombositleri,lökositleri ve çeşitli büyüme-growth faktörlerini ve sitokinleri içeren katmanın adıdır.
 • Kandaki CD34 adlı kök hücreler ve Trombositler;
  • Kan pıhtılaşmasında
  • Dokuların iyileşmesinde
  • Hücrelerin büyümesinde, çoğalma ve gençleşmesinde, hasarlı dokuların onarımında ve doğal iyleşme süreçlerini tetikleyici bir “büyüme faktörlerini, yani Growth-Büyüme Hormonu) salgılar.
 • Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız, trombositleri bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatır.
 • CGF-CD34 uygulamasının amacı ise bu hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda trombositi verebilmektir, böylece hasarlı dokunun onarımı da bu kadar hızla ve güçlü bir şekilde başlar ve daha çabuk sonuçlanır, çünkü CGF-CD34 ile elde edilen trombositlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 5 kat fazladır.
 • CGF-CD34 son yıllarda giderek artan bir şekilde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmış,oldukça yeni ve daha doğal bir tedavidir.
 • Başlangıçta daha çok “Kozmetik ve Anti-aging” amaçlı kullanılmış olsa da sonraları özellikle
  kas iskelet sistemi hastalıklarında , yaralanmış bölge iyileşmesinde , yaraların ve yanıkların tedavisinde ve saç dökülmesin de kullanılan, diğer tedavilere kıyasla daha kolay bir yöntem
 • Trombosit ve Lökosit bakımından zengin kan sıvısı-plazmanın hücre çoğalmasını, farklılaşmasını, kanlanmasını ve hücrelerin arasındaki bağ dokusunu-dolguyu arttırdığını, ayrıca çeşitli enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasını harekete geçirdiğini gösteren çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Trombositin ürettiği bu maddelerle oluşturduğu etki sayesinde tıpta pek çok alanda kullanılmakta olup,FDA onaylıdır.

CGF-CD34 tekniği ile doku rehabilitasyonuna yardım etmede rol oynayan faktörler şunlardır:

KÖK HÜCRELER(CD34):

Çeşitli potansiyellere sahip bu hücreler, hücre çoğalmasına yardımcı olup, rehabilitasyonu yöneten hücrelerdir.

DOĞAL BÜYÜME FAKTÖRLERİ

Dokuya yeniden şekil verilmesi ya da rehabilitasyonu ile iyileşmenin tetiklenmesini sağlayan ve diğer yöntemlere göre CGF-CD34 tekniğinde daha yoğun biçimde kişinin kendi kanından doğal yöntemlerle elde edilen büyüme faktörlerini içerirler.

CGF-CD34 tekniği ile kandan elde edilen sıvının özellikleri;

 1. SERUM: Serum kanın en hafif ve akışkan kısmıdır. CGF-CD34 tekniği için temel niteliğindedir; çünkü tüm maddeleri, birçok biyokimyasal bileşeni ve aktivatörü karıştırabilen bir sıvıyı temsil etmektedir. Serum; dokuyu yıkamak ve tüm rehabilite edilen doku parçasını örtüp korumak için kullanılır.
 2. PRP: CGF-CD34 tekniğinde aynı zamanda klasik PRP yönteminde elde edilene yakın PRP materyali elde edilmektedir. PRP nin kullanıldığı tüm durumlarda uygulanır.
 3. KONSANTRE BÜYÜME FAKTÖRLERİ VE KÖK HÜCRELER: Beyaz kan hücrelerinin hemen altında yoğun pıhtı tabakasının ise üstünde yer alırlar. İyileştirme performansı en yüksek olan kısım budur. Sadece dokuya direk uygulanmakla kalmaz, doktorunuz gerekli gördüğünde damar yoluyla da uygulanabilir.
 4. DİĞER HÜCRELER VE PIHTI : CGF tekniğinde kırmızı faz konsantre pıhtı faktörleri, kırmızı ve beyaz kan hücrelerini, az miktarda tormbositleri içerir. Koyu kırmızımsı yoğun bir jele benzer. Bu kısım genellikle kullanılmaz.

CGF-CD34 NASIL UYGULANIR ?

 • CGF-CD34 uygulamaları çeşitlidir;
  • Cilt,
  • Kas, tendon,eklem içi,
  • Vücut boşlukları ile
  • Yaralı yada hasarlı her bölgeye uygulanabilir
 • Yaralanmış alan dikkatli bir şekilde temizlenir. Yüksek konsantrasyondaki trombosit solüsyonu ve büyüme-growth faktörleri en çok hasarlı dokuya enjekte edilir.
 • Geriye kalan plazma sıvısı daha az hasarlı bölgelere enjekte edilir.
 • Böylelikle vücudun kendini yenileme(rejenerasyon) ve iyileşme potansiyeli uyarılır.
 • CGF-CD34,enjeksiyon yöntemi dışında ;
  • Mezoterapi ,
  • Yüzeyel sürüntü şeklinde
  • Bitkisel krem veya pomadların içine karıştırılarak
  • Yaraların üzerine sürülerek de uygulanabilir

TEDAVİ AMAÇLI CGF  UYGULAMALARI  HANGİ DURUMLARDA YAPILIR ?

 • Otolog kök hücre tedavilerinin başlıca kullanım alanları:
 • Eklem kıkırdak bozukluklarında
 • Artritler ve kireçlenmelerde
 • Omurga ve intervertebral disk rejenerasyonlarında
 • Tendon ve bağ problemlerinde
 • Kaynama gecikmesi olan kırıklarda
 • Kalp krizi ve felçlerde
 • Romatizmal dejeneratif hastalıklarda
 • Diyabetik yaralar, Enfekte yaraların tedavisi
 • Akut yaralanmalar
 • Güç iyileşen yaralar, Dekubit ülserleri
 • Çene eklemi destruksiyonu, TME disfonksiyonları
 • Varisler ve spider anjiomlar
 • Implant stabilizasyonunda
 • Kemik defektlerinde
 • Trigeminal nevralji, Herpes Zoster
 • Polinöropatiler
 • Prostat hiperplazi ve Malignomları
 • Tamamlayıcı kanser tedavilerinde
 • Multiple myeloma,
 • Anti-aging uygulamalarında,
 • Proloterapi uygulamalarında,
 • Pelvik yetmezlikler

ESTETİK AMAÇLI CGF-CD34 UYGULAMALARI

 • Kırışıkların düzeltilmesi, saç problemlerinde
 • Dudak şekillendirilmesi
 • Yara izlerinin giderilmesi
 • Keloid tedavisi, Akne tedavisi
 • Yüz germe, Yanık tedavisinde
 • Yeni oluşmuş yaraların bakımı
 • Saç dökülmesi tedavisinde

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı
paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Op .Dr. Cüneyt Tamam ile hasta-doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.